Δείκτης τιμών καταναλωτή Σεπτέμβριος 2011

Οκτώβριος 17, 2011
Δείκτης τιμών καταναλωτή Σεπτέμβριος 2011

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 5,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακες: 1,2). Ο Εν. ΔΤΚ κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2011, παρουσίασε αύξηση 3,4%, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος Εν. ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 10 – Σεπτεμβρίου 11, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 09 – Σεπτεμβρίου 10, παρουσίασε αύξηση 3,7%, έναντι αύξησης 3,9%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Δείτε περισσότερα
Ο κλάδος