Προτιμάτε τα Ελληνικά προϊόντα!

Οκτώβριος 23, 2011
Υπουργείο Ανάπτυξης,

Στο πλαίσιο μίας ευρύτερης στρατηγικής στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής παραγωγής, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επαναφέρει στο προσκήνιο το «Made in Greece», 20 περίπου χρόνια μετά την καθιέρωση του «Made in EU», το οποίο σταδιακά υποχωρεί, ως απόρροια των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Σύμμαχος αυτής της προσπάθειας είναι ασφαλώς και η βούληση της ελληνικής κοινωνίας να στηρίξει τα ελληνικά προϊόντα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, κάτι που εντείνεται τα τελευταία χρόνια καθώς οι συνέπειες της κρίσης γίνονται εντονότερες.

Για τον λόγο αυτόν, έχει καταρτιστεί σχέδιο νόμου, με το οποίο θα κατοχυρώνεται το «Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών». Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και για την κατάρτισή του κατέθεσε τις παρατηρήσεις της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την εφαρμογή του «Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» προανήγγειλε πρόσφατα στη βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτης Ξυνίδης, σε ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και τόνισε ότι «υπάρχει σχέδιο νόμου για το Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, που στοχεύει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την προέλευση των προϊόντων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά στις κυβερνητικές προθέσεις ήταν η σήμανση του ελληνικού προϊόντος να αφορά μόνο στα λεγόμενα «αγροδιατροφικά προιόντα», αλλά στη συνέχεια διευρύνθηκε και καλύπτει όλα τα ελληνικά προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες. Πάντως, δεδομένου ότι η σημαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον κλάδο των τροφίμων, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά κυρίως σε αυτόν τον τομέα.

Η χρήση του ειδικού σήματος θα είναι προαιρετική, ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα ελληνικά προϊόντα θα επιλέξουν να το χρησιμοποιήσουν, δεδομένης και της συνειδητής πλέον στροφής των ελλήνων καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα.

Για τη δημιουργία και επιλογή του σήματος θα γίνει σχετικός διαγωνισμός, ενώ θα ακολουθήσει και σχετική διαφημιστική καμπάνια από τον σύνδεσμο που έχουν δημιουργήσει διάφοροι συνδικαλιστικοί φορείς (ΔΣΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ κ.λπ.).

Η πιστοποίηση ως προς την ελληνικότητα των προϊόντων θα ανατεθεί σε συγκεκριμένους φορείς και θα δίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, θα βεβαιώνεται εκ νέου, με αποκλειστικό κριτήριο την εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Επιτροπή Ελληνικού Σήματος και προϋποθέσεις Στο πλαίσιο του παραπάνω σχεδίου νόμου θα συσταθεί Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, η οποία θα εκδίδει κανονισμούς απονομής ελληνικού σήματος και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ένας ειδικός προσδιορισμός γι’ αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, στα μεν φυσικά προϊόντα τίθεται ως προϋπόθεση να έχουν παραχθεί ή καλλιεργηθεί στην ελληνική επικράτεια, στα επεξεργασμένα φυσικά προϊόντα είτε η βασική πρώτη ύλη είτε ποσοστό μάζας των συστατικών της να έχει ως προέλευση την ελληνική επικράτεια, στα δε λοιπά προϊόντα και στις υπηρεσίες μέρος του κόστους παραγωγής να έχει επιτευχθεί στην ελληνική επικράτεια.

Υπάρχουν, όμως και τα γενικά κριτήρια που αφορούν στις προδιαγραφές των διεθνών κοινοτικών και εθνικών νόμων για την προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή. Τέλος, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται και οι αρμόδιοι φορείς για την απονομή του σήματος.

Με τη θέσπιση ελληνικού σήματος πάντως αναμένεται να λυθεί και το ζήτημα που έχει προκύψει και με την ελληνικότητα ή όχι των προϊόντων τα barcodes των οποίων ξεκινούν από 520. Τα εν λόγω barcodes (520) δηλώνουν ότι τα προϊόντα είναι ελληνικά, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα www.greece520.gr,

που αποτελεί μία ενδιαφέρουσα ιδιωτική πρωτοβουλία για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, τα εν λόγω barcodes ενδέχεται ορισμένες φορές να χρησιμοποιούνται από ελληνικές εταιρείες σε προϊόντα τους που προέρχονται από εισαγωγές και είναι ξένα.

Συχνά επίσης παρατηρείται ελληνικά προϊόντα να φέρουν διαφορετικό barcode, επειδή τυγχάνει να χρησιμοποιούν διαφορετικό κώδικα- πρότυπο σήμανσης, ενώ τέλος η χρήση barcode δεν είναι υποχρεωτική από τις ελληνικές εταιρείες, και τη χρησιμοποιούν για λόγους logistics.

Πηγή : Marketing Week (T. 1357)

Mpakalogatos -Μπακαλόγατος -Γενικά Θέματα