ΕΣΠΑ

Νοέμβριος 2, 2011
ΕΣΠΑ 2 Νοεμβρίου 2011
  1. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 2. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α

Διαβάστε ολοκληρωμένη την ανακοίνωση στο link: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1823

Επιδοτήσεις