Δείκτης τιμών Λιανικής Νοεμβρίου

Δεκέμβριος 21, 2011
elstat Noe 2011

Η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με βάση το έτος 2005=100,0, του μηνός Νοεμβρίου 2011, έχει ως εξής:

Ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) του μηνός Νοεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 4,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009

Ο Εν. ΔΤΚ κατά το μήνα Νοέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2011, παρουσίασε αύξηση 0,2%, έναντι της ίδιας αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους .

Ο μέσος Εν. ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 10 – Νοεμβρίου 11, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 09 – Νοεμβρίου 10, παρουσίασε αύξηση 3,4%, έναντι αύξησης 4,5%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πηγή : ELSTAT Link: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/PressReleases/A0515_DKT90_DT_MM_11_2011_01_F_GR.pdf

Δείτε τους πίνακες
Οικονομικά