Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή : Ιούνιος 2011

Ιούλιος 10, 2011
Στατιστικά

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 5,9% τον Απρίλιο 2011, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2010. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,8% τον Απρίλιο 2011, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2010.

Για να δείτε το αρχείο κάντε κλικ εδώ
Ο κλάδος