Δείκτης τιμών καταναλωτή Ιούλιος 2011

Αύγουστος 29, 2011
Δείκτης τιμών Ιούλιος 2011

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2011 Πληροφορίες: Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών Τμήμα Λιανικών Τιμών και Τιμαρίθμων Αργυρώ Κουρτάκη Τηλ: 213 - 1352722 Fax: 213 – 1352724 cpi@statistics.gr

Η εξέλιξη του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με βάση το έτος 2005=100,0, του μηνός Ιουλίου 2011, έχει ως εξής:

Ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) του μηνός Ιουλίου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 5,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Ο Εν. ΔΤΚ κατά το μήνα Ιούλιο 2011, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2011, παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος Εν. ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 10 – Ιουλίου 11, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 09 – Ιουλίου 10, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 3,1%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ο κλάδος