Λιανικό Εμπόριο γενικοί δείκτες

Αύγουστος 29, 2011
Λιανικό Εμπόριο στατιστικά

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Μάιος 2011

Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιμές) και του Δείκτη Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2005=100,0 για το μήνα Μάιο 2011, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον τυπικό μήνα, στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Μάιο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2010, σημείωσε μείωση 8,8%, έναντι μείωσης 5,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Μάιο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2010, σημείωσε μείωση 8,0%, έναντι μείωσης 1,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Μάιο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2010, σημείωσε μείωση 10,1%, έναντι μείωσης 7,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Μάιο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2010, σημείωσε μείωση 10,9%, έναντι μείωσης 7,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Πληροφορίες: Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών Τμήμα Δεικτών Λιανικών Πωλήσεων Ανδριάνα Δαφνή Τηλ: 213 1352717 Fax: 213 1352729 andrdafni@statistics.gr ret.sal@statistics.gr

Ο κλάδος