ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Δεκέμβριος 2011

Φεβρουάριος 29, 2012
elstat Noe 2011

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 11,0%, το μήνα Δεκέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2010, προήλθε κυρίως από τις παρακάτω μεταβολές: Μεγάλα καταστήματα τροφίμων -3,7%, Βιβλία- χαρτικά-Λοιπά είδη -6,0%, Φαρμακευτικά- Καλλυντικά -10,0%, Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισμός -17,4%, Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -20,5%

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Κατεβάστε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία.
Οικονομικά