Δείκτης Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου

Μάρτιος 13, 2012
Δείκτη Χονδρεμπορίου Δ Τριμήνου 2011

Η εξέλιξη του δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, για το Δ΄ τρίμηνο 2011, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών, στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε μείωση κατά 20,3%, έναντι μείωσης 7,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009. Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με το είκτη του Γ΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 0,4%, έναντι αύξησης 12,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010.

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Ο κλάδος