Συρίκνωση του "καλαθιού" στα Τρόφιμα το 2011

Μάιος 17, 2012
TREND 2011 b

ΓIA πρώτη χρονιά την τελευταία εικοσαετία, το 2010 η αξία της συνολικής αγοράς των super markets και cash & carry παρουσίασε, σύμφωνα με την ICAP GROUP, αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής σε σχέση με το προηγούμενο έτος (-1,4%).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία των συνολικών πωλήσεων του κλάδου των super markets και cash & carry παρουσίασε περαιτέρω μείωση (εκτιμώμενο ποσοστό 2%-3%) το 2011.

Ο έντονος ανταγωνισμός που παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει τη συνολική ζήτηση και οδηγεί τις εταιρίες στην αναζήτηση νέων στρατηγικών ανάπτυξης. Σχετικά με το βαθμό συγκέντρωσης, τρεις και πέντε από τις μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου συγκέντρωσαν αντίστοιχα το 36% και 51% της συνολικής αγοράς το 2010».

Το καταναλωτικό κοινό ωθείται, πλέον, στην αγορά των «απαραίτητων» αγαθών και στον περιορισμό των δαπανών για τα λοιπά προϊόντα. Τα τρόφιμα και τα ποτά κατέλαβαν το 75% των συνολικών πωλήσεων το 2010. Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών εκτιμάται στα 334 ευρώ το 2011, μειωμένη κατά 3,7% σε σχέση με το 2010.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών.

Οι συνολικές πωλήσεις των 82 επιχειρήσεων του δείγματος σημείωσαν μικρή αύξηση (1,1%) το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα δε μικτά κέρδη παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (-0,05%).

Η σημαντική αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων (5,8%) οδήγησε στην επιδείνωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος κατά 75,3% το 2010/09.

Τελικά, τα κέρδη προ φόρου των συγκεκριμένων εταιριών μειώθηκαν σημαντικά (κατά 84,1%), ενώ και τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 32,6.

Πηγές Ο.Π.Α. ICAP

Οικονομικά