Τα τρόφιμα αντέχουν?

Μάιος 2, 2012
ELSTAT

-6% μείωση είχαν τα τρόφιμα έναντι -11,1% του γενικού δείκτη για το μήνα Φεβρουάριο 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Αντίστοιχα μικρές ήταν και οι απώλειες το Φεβρουάριο -0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο ενώ οι απώλειες για το γενικό δείκτη ήταν υψηλότερες -3,6%.

Διαβάστε τα πλήρη στοιχεία
Οικονομικά