Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ ΠΕΠ

Ιανουάριος 10, 2013
ESPA PEP 2

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύσσεται τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας, το οποίο θα είναι ανοιχτό για την υποδοχή προτάσεων δύο μήνες (ως τα μέσα Μαρτίου).

Η αξιολόγηση των σχεδίων θα διαρκέσει 2 μήνες ενώ εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΙΟΣ

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων νέων και υπό σύσταση (φυσικών προσώπων που θέλουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Εμπορίου και ειδικότερα της Μικρής Λιανικής, αλλά και των άλλων κλάδων/συνεργατών όπως Υπηρεσιών Μεταποίησης

Τι

Ειδικά για το Εμπόριο ,ενισύονται σχέδια προϋπολογισμού από 20.000€ έως 100.000€ με ποσοστό επιδότησης 40%-60% τα οποία αφορούν σε:

Υποδομές & εγκαστάσεις Εξοπλισμός,Μηχανήματα,ειδικές εγκαταστάσεις Εξοπλισμός και εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογίας Ενέργειες προβολής προώθησης Μελέτες και Αμοιβές συμβούλων για τη διαχείριση του προγράμματος

Πόσο

50-60% για Μικρές Επιχειρήσεις 40-50% για Μεσαίες Επιιχειρήσεις

Γιατί

Ευκαιρία για τις Επιχειρήσεις να ενισχυθούν πάγιες και λειτουργικές ανάγκες της επόμενης διετίας, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο συνεχών αλλαγών, ανατροπών και υψηλής ανάγκης ρευστότητας.

Πως

Η Planning Α.Ε. μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης, την υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αλλά και τη διαχείριση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, μέχρι την τελική εκταμίευση.

Σημείωση: Το συνολικό κείμενο έχει παραληφθεί από την εταιρεία Planning A.E.

Επιδοτήσεις