ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Ιούνιος 25, 2013
ELSTAT June 2013

Η εξέλιξη του Δείκτη απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο για το πρώτο τρίμηνο του 2013 έχει ως εξής :

Ο Γενικός δείκτης για το διάστημα Ιανουαρίου έως και Μαρτίου του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 δείχνει μια αύξηση της τάξης του 2,8%.

Αναλυτικότερα στα είδη διατροφής ο δείκτης μας έδειξε 5,2 % ενώ στα εκτός διατροφής υπήρξε μια μικρή υστέρηση της τάξεως του -0,2% .

Αν όμως συγκρίνουμε το πρώτο τρίμηνο του 2013 με το τελευταίο του 2012 τα νούμερα αλλάζουν και έχουμε στον γενικό δείκτη Λιανικού εμπορίου -2,6% με τα Τρόφιμα να είναι στο – 1,4% και τα εκτός διατροφής στο – 4,4%.

Πληροφορίες απο ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Οικονομικά