ΕΣΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Ιούλιος 22, 2013
ESPA IOYL 13

Δρομολογήθηκε η προκήρυξη της ενδιαφέρουσας Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»,

σε συνέχεια και του επιτυχημένου 1ου κύκλου, η οποία ενισχύει την έναρξη ή συνέχιση της εξωστρεφούς δραστηριότητας όλων των μεγεθών επιχειρήσεων αλλά και ομάδων αυτών με σκοπό την εκμετάλλευση και πρόσθετη ενίσχυση συνεργειών, για πλήθος επενδυτικών και λειτουργικών ενεργειών με υψηλά ποσοστά επιδότησης που φτάνουν το 55%. Οι υποβολές των αιτήσεων αναμένεται να είναι δυνατές έως τέλη Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο Site της Planning η ακολουθείστε το link:

http://www.planning.gr/downloads/Flyer_eks_II_me_KAD.pdf

Επιδοτήσεις