∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2016

Νοέμβριος 8, 2016
ΕΛΣΤΑΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 3

Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον µήνα Σεπτέµβριο 2016 σε σύγκριση µε τον Αύγουστο 2016, παρουσίασε

αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης επίσης 1,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεµβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Οκτωβρίου 2014 – Σεπτεµβρίου 2015 παρουσίασε µείωση 0,9%, έναντι µείωσης 2,0%, που σηµειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο .

Σύγκριση Σεπτεµβρίου 2016 µε Αύγουστο 2016 .

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 1,8% τον µήνα Σεπτέµβριο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Αυγούστου 2016, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές των δεικτών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 43,2% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω επαναφοράς των τιµών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

β) Κατά 0,8% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω επαναφοράς κυρίως των τιµών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών στα είδη άµεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

γ) Κατά 0,2% της οµάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα ξενοδοχεία.

Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 1,0% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στο ψωµί και δηµητριακά, κρέατα γενικά, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο και στα νωπά φρούτα. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα νωπά λαχανικά.

β) Κατά 0,2% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα εισιτήρια µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη).

γ) Κατά 0,4% της οµάδας «Εκπαίδευση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα δίδακτρα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

γ) Κατά 0,2% της οµάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα είδη ατοµικής φροντίδας. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την επαναφορά των τιµών των προσωπικών ειδών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις.

Πησή ΕΛΣΤΑΤ

Mpakalogatos -Μπακαλόγατος -Γενικά Θέματα