ΕΣΠΑ

Δεκέμβριος 27, 2016
ESPA 2 2017

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών

Το πρόγραμμα επιχορηγεί την πρόσληψη και πλήρη απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους από ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 12/12/2016 - 27/12/2016, Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου 14/12/2016 - 29/12/2016, Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης

Πηγή : ΕΣΠΑ

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link :

https://www.espa.gr/el/Pages/procsimsea.aspx

Επιδοτήσεις