Ελαιόλαδο διαγωνισμός ποιότητας

Ιανουάριος 23, 2017
Ελαιόλαδο

Η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» και η Οργανωτική Επιτροπή για τον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «KOTINOS II 2017»

Βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

α) Επιχειρήσεις τυποποίησης/εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορφής

β) Συνεταιριστικές Οργανώσεις, και

γ) Παραγωγοί ή Ομάδες Παραγωγών,

που διαθέτουν στην αγορά επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι:

  1. Η διάθεση στην αγορά επώνυμου τυποποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα.

  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό με δύο (2) το μέγιστο εμπορικές ονομασίες (brand names) τυποποιημένων εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων, τα οποία έχουν παραχθεί κατά την ελαιοκομική περίοδο 2016/17 και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για αυτή την κατηγορία από τον Κανονισμό (ΕΚ) 2568/91, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  3. Η κατοχή για κάθε εμπορική ονομασία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ομοιογενούς παρτίδας τουλάχιστον 1.000 κιλών προϊόντος, η οποία και θα πρέπει να διατηρείται μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

  4. Η αναγραφή στην επισήμανση των δειγμάτων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στην περίπτωση εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων ελληνικής καταγωγής που τυποποιούνται σε μονάδα εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, η ένδειξη ‘‘ελληνικό προϊόν’’ και ο κωδικός αναγνώρισης (EL 40 XXX) της τυποποιητικής μονάδος. Ανάλογη κατά περίπτωση υποχρέωση προβλέπεται για τα δείγματα που θα προσκομίσουν αλλοδαποί συμμετέχοντες.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, Ξενοφώντος 15 Α/ 4ος όροφος, 105 57 Αθήνα, τηλ. 2103238856, e-mail info@filaios.org, έως τις 24/2/2017, τα παρακάτω:

  1. Αίτηση Συμμετοχής,

  2. Για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό τέσσερις (4) φιάλες σφραγισμένου, επώνυμου τυποποιημένου προϊόντος σε συσκευασίες των 500 ή 750 ml ή 1 λίτρου.

  3. Για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, Πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Σύστημα ISO 17025, Εργαστήριο, για την περιεκτικότητα του προϊόντος σε Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα, Αριθμό Υπεροξειδίων και τις ειδικές απορροφήσεις (K232 nm, K270 nm, & ΔK).

Πηγή :http://www.agro24.gr/

Mpakalogatos -Μπακαλόγατος -Γενικά Θέματα