Στο 21 % η ανεργία τον Ιούλιο του 2017

Οκτώβριος 12, 2017
ΕΛΣΤΑΤ 2017

ΕΡΕΥΝΆ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ:

Ιούλιος 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 2017.

•Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2017 ανήλικες σε 21,0% έναντι 23,4% τον Ιούλιο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 21,3% τον Ιούνιο του 2017.

Σο σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιούλιο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλικες σε 3.796.318 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.009.610 άτομα είναι ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλικες σε 3.204.700 άτομα. Στα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Ιούλιο των ετών 2012 έως και 2017 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. • Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 93.392 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (αυξήθηκε 2,5%) και κατά 13.283 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (αύξησης 0,4%).

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 119.010 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (μείωση 10,5%) και κατά 12.661 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (μείωση 1,2%).

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 9.120 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (μείωση 0,3%) και κατά 3.039 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (μείωση 0,1%).

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Αναλυτικά διαβάστε το αρχείο
Οικονομικά