Ερευνα για την Μικρή Λιανική

Φεβρουάριος 8, 2017
Ερευνα για την Μικρή λιανική

Μετά από 5 χρόνια είναι ακόμη ουσιαστική ?

Πιστεύουμε σε πολλά σημεία ναι

Αφορούσε το post του 2011 :

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση της έρευνας που έγινε εχτές Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα Νο 3

Διαβάστε την εδώ.
Ο κλάδος